پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز
 
برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 
   
روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
دوشنبه
خانم دكتر کلانتری
10:00 - 08:00
روانشناسي
دوشنبه
خانم دكتر شریفی فرد
14:30 - 12:30
روانشناسي
دوشنبه
آقاي دكتر مكوندي
17:30 - 16:00
روانشناسي
چهارشنبه
خانم دکتر کلانتری
11:30 - 10:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكترشریفی فرد
12:00 - 10:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر نقی پور
13:30 - 12:00 روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
 
دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .
شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0