پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز
 
برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 
   
روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
دوشنبه
خانم دكتر شریفی فرد
14:00 - 12:00
روانشناسي
دوشنبه
خانم دكتر نقی پور
16:00 - 14:00
روانشناسي
دوشنبه
خانم دکتر کلانتری
17:30 - 16:00
روانشناسي
چهارشنبه
خانم دکتر کلانتری
12:00 - 10:30
روانشناسي
چهار شنبه
آقای دكتر مکوندی
17:00 - 15:30
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر شریفی فرد
15:00 - 12:00 روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر کلانتری
17:00 - 15:30
روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
 
دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .
شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0