دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397


برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز
 
برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 
   
روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
دوشنبه
خانم دكتر نقي پور
10:30 - 09:00
روانشناسي
دوشنبه
خانم دكتر کلانتری
12:00 - 10:30
روانشناسي
دوشنبه
آقاي دكترعبداله مكوندي
15:00 - 13:30
روانشناسي
چهارشنبه
خانم دکتر شريفي فرد
10:00 - 08:30
روانشناسي
پنج شنبه
آقای دكترعبداله مکوندی
10:00 - 08:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر شريفي فرد
12:00 - 10:30
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر نقي پور
13:30 - 12:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر کلانتری
17:00 - 15:30
روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
 
دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .
شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0