پنج‌شنبه, 30 شهريور 1396برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز


روزهاي حضور
مشاور ساعات حضور تخصص
شنبه
خانم دکتر نقی پور
8:00 - 9:30
روانشناسي
شنبه
خانم دکتر کلانتری
10:00 - 11:30
روانشناسي
شنبه
خانم دکتر نقی پور
11:30 - 13:00
روانشناسي
يكشنبه
خانم دكتر ابوالحسني
10:00 - 11:00
مشاور حقوقي
دوشنبه
آقای مکوندی
15:30 -17:00
روانشناسي
چهارشنبه
آقای مکوندی
13:30 - 15:30
روانشناسي
چهارشنبه
خانم كمايي
15:30 - 17:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دکتر کلانتری
10:00 - 11:30
روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .

دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .

شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0