جمعه, 4 اسفند 1396


برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز

 
برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 
   
روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
يكشنبه
خانم دكتر نقي پور
13:00 - 11:30
روانشناسي
چهارشنبه
خانم دكتر شريفي فرد
15:00 - 13:00
روانشناسي
چهارشنبه
آقای مکوندی
17:00 - 15:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر كلانتري
10:00 - 08:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر شريفي فرد
12:00 - 10:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر نقي پور
15:00 - 13:00
روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
 
دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .
شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0