پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز
 
برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
 
   
روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
دوشنبه
خانم دكتر نقي پور
10:30 - 09:00
روانشناسي
دوشنبه
خانم دكتر کلانتری
12:00 - 10:30
روانشناسي
دوشنبه
آقاي دكترعبداله مكوندي
15:00 - 13:30
روانشناسي
چهارشنبه
خانم دکتر شريفي فرد
10:00 - 08:30
روانشناسي
پنج شنبه
آقای دكترعبداله مکوندی
10:00 - 08:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر شريفي فرد
12:00 - 10:30
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر نقي پور
13:30 - 12:00
روانشناسي
پنج شنبه
خانم دكتر کلانتری
17:00 - 15:30
روانشناسي
مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
 
دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
ارتباط باشند .
شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0