دوشنبه, 29 مرداد 1397
  برنامه مركز مشاوره دانشگاه آزاد رامهرمز
   
  برنامه مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
   
     
  روزهاي حضور مشاور ساعات حضور تخصص
  دوشنبه
  خانم دكتر نقي پور
  10:30 - 09:00
  روانشناسي
  دوشنبه
  خانم دكتر کلانتری
  12:00 - 10:30
  روانشناسي
  دوشنبه
  آقاي دكترعبداله مكوندي
  15:00 - 13:30
  روانشناسي
  چهارشنبه
  خانم دکتر شريفي فرد
  10:00 - 08:30
  روانشناسي
  پنج شنبه
  آقای دكترعبداله مکوندی
  10:00 - 08:00
  روانشناسي
  پنج شنبه
  خانم دكتر شريفي فرد
  12:00 - 10:30
  روانشناسي
  پنج شنبه
  خانم دكتر نقي پور
  13:30 - 12:00
  روانشناسي
  پنج شنبه
  خانم دكتر کلانتری
  17:00 - 15:30
  روانشناسي
  مشاوره بصورت رايگان مي باشد .
   
  دانشجويان گرامي جهت دريافت خدمات مشاوره اي مي توانند از طريق زير با مشاوران محترم مركز مشاوره دانشگاه در
  ارتباط باشند .
  شماره تلفن مستقيم دفتر مشاوره : 43533962
  Email: moshaver@iauramhormoz.ac.ir

  DOURAN Portal V4.6.0.0

  V4.6.0.0