عنوان : طی بخشنامه ای از سوی ریاست محترم سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی كلیه كلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 1399/01/16 بصورت برخط برگزار می گردد.
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ 
ساعت : ۱۳:۳۶:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طی بخشنامه ای از سوی ریاست محترم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه کلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 1399/01/16 می بایست بصورت برخط برگزار می گردد.بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0