عنوان : شروع كلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی بصورت مجازی از 5 فروردین
زير عنوان : کلیه کلاسها ی درسی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از 5 فروردین بصورت مجازی تشکیل خواهد شد!
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۳۸:۳۲

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۶

کلیه کلاسها ی درسی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از5 فروردین بصورت مجازی تشکیل خواهد شد!
دانشجویان جهت شرکت در کلاس بایدبه آدرس lmsmap.iauec.ac.ir  مراجعه نمایند

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0